NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Tekst laag
Kes Layer > Add Layer > Add Text Layer... Om een nieuwe  Text layer te maken.
Kies Layer > Attach Layer > Attach Text to active Layer... Om een nieuwe Text layer aan de actieve laag te hechten .
De nieuwe Text laag kan geselecteerd worden vanuit de Layers Listbox om er de actieve laag van te maken.

 
Gebruik de tekstlaag om een ​​3D-tekst toe te voegen aan je animatie.
images/manual/text1
Fonts
Gebruik het menu-item Media > Change Font... om een lettertype te selecteren.

In dit voorbeeld wordt het DIN-Bold lettertype gebruikt .
images/manual/text2
Textures
Kies Media> Change Texture ... een foto op de tekst te schilderen.

In dit voorbeeld wordt Zebra.jpg gebruikt.
images/manual/text3
Effects
Met de menuoptie Effect> Change Effect ...  kunt u een ander effect kiezen .

Dit voorbeeld gebruikt ReflectionMap.fx .
images/manual/text4
Compositions
Met de eerste laag Listbox u de tekst compositie te stellen.

In dit voorbeeld wordt de String 2 samenstelling gebruikt.
images/manual/text5
Font effects
Met de tweede laag keuzelijst kunt u het lettertype effect in te stellen.

In dit voorbeeld gebruikt u de Horizontaal Revolved stijl gebruikt.
images/manual/text6
Borders
Druk op de Attach Border to active Layer.. ... knop om een boord toe te voegen.
De afmeting van de boord kan worden ingesteld met de Bevel eigenschap.
Text layer effect 1
Left
Iedere regel begint op dezelfde horizontale positie
Left, Pivot Point in Centre
Iedere regel begint op dezelfde horizontale positie. Alle lijnen zijn gecentreerd.
Right
Elke regel eindigt op dezelfde horizontale positie.
Right, Pivot Point in Centre
Elke regel eindigt op dezelfde horizontale positie. Alle lijnen zijn gecentreerd.
Centre
Elke lijn is gecentreerd. Dit is de standaard effect.
Justify
Alle lijnen zijn geschaald naar dezelfde breedte.
Fixed Space
Alle karakters gebruiken dezelfde ruimte.
Circle
De eerste lijn wordt getrokken in een cirkel.
In combinatie met de tekst rotatie creëert dit een mooi carrousel effect.
Wave
De karakters volgen het pad van een sinus-golf.
De derde schuif van de Space eigenschap controleert de fase.
Spiral
De eerste lijn wordt getrokken als een spiraal.
Roll
De lijnen worden geplaatst op een rol.
String
De tekens van de eerste lijn lopen aan een  strak touw.
De derde schuif van de Space eigenschap bepaalt de elasticiteit van het touw.
Text layer effect 2
Vertical Align Top
Vertical Align Centre
Vertical Align Bottom
Text layer effect 3
Single Sided
De achterkant van de tekst onzichtbaar in deze stijl.
Flat
Lettertypen zien er deprimerend 2D uit in deze stijl.
Solid
Fonts worden geëxtrudeerd langs de randen om stevige3D-objecten te maken.
Straight Bevel
Gebruik afschuin effect om fonts te creëren met versoepelde randen.
Round Bevel
De ronde afschuining geeft het lettertype een zeer gladde ronde vorm.
Inverted
Dit effect lijkt op het lettertype is gesneden uit een massief blok.
Tubular Square/Round
De omtrek is getekend als een buis. Gebruik Bevel eigenschap op de radius van de buis aan te passen.
Wireframe
De tekst wordt weergegeven als een wireframe model.
Sphered
De tekst wordt opgeblazen. Gebruik de derde schuif van de Scale eigenschap om het effect subtieler te maken.
Horizontally Revolved
De tekst wordt geroteerd rond de verticale as. U kunt het gebruiken Revolved Angle eigenschap om de hoeveelheid rotatie instellen.
De 2e schuifknop regelt de rotatieoffset. De 3de schuifknop regelt de straal.
Vertically Revolved
De tekst wordt geroteerd rond de horizontale as. U kunt het gebruiken Revolved Angle eigenschap aan de hoeveelheid rotatie instellen.
De 2e schuifknop regelt de rotatieoffset. De 3de schuifknop regelt de straal.
Convex Hull
Maakt van elk karakter in een convexe vorm.
Filled Holes
Vult alle gaten.
Light Discs
Voegt 2D licht schijven aan de tekst toe om een marquee effect te creëren.
Light Bulbs
Comb
Maakt van uw tekst in een kam.
Spikes
Voegt spikes aan de tekst.
Hairy
Voegt haartjes aan de tekst.
Sequinned
Siert de tekst met pailletten.
Diamonds
Siert de tekst met kleine diamanten.
Extended Outlines
Verlengt de contouren op scherpe randen.
Ornaments
Rechthoeken toe te voegen aan het lettertype uiteinden die geweven met mooie ornamenten kan zijn. Controleer dat de ornamenten starten bij het midden van de structuur.
XY-Slices
Knipt de tekst in plakjes in het XY-vlak. Gebruik de Slice eigenschappen om het effect te controleren.
Z-Slices
Knipt de tekst in plakken in het Z-vlak. Gebruik de Slice eigenschappen om het effect te controleren.
Straight Slices
Maakt de tekst als rechthoekige plateaus. Gebruik de Slice eigenschappen om het effect te controleren.
Round Slices
Maakt de tekst als ronde plateaus. Gebruik de Slice eigenschappen om het effect te controleren.
Pixels, Cornered Pixels, Rounded Pixels
Gebruik Pixel Size eigenschap om de grootte van de pixels te controleren.
Floating Cubes, Floating Cylinders, Floating Spheres
Gebruik de tweede schuif van de Pixel Size eigenschap om de grootte van de afzonderlijke blokken / cilinders / bollen regelen.
Inside Flat
Deze stijl kan worden gebruikt in combinatie met de Outline Flat stijl om een platte tekst met een boord.
Inside
Deze stijl kan worden gebruikt in combinatie met een van de omtrek effecten van een tekst met een boord.
Inside Sphered
Deze stijl kan worden gebruikt in combinatie met de Outline Sphered stijl om een sphered tekst met een boord te maken .
Outline Flat
Enkel de omtrek wordt getekend in deze mode. Gebruik de  Bevel eigenschap om de grootte van die omtrek in te stellen
Outline No Bevel, Outline Straight Bevel, Outline Round Bevel
Alleen de omtrek wordt getekend opgesteld. Gebruik de Bevel eigenschap om de grootte van de omtrek in te stellen. Deze effecten worden vaak gebruikt in combinatie met de Inside stijl om teksten te maken met randen.
Alleen de omtrek wordt getekend deze modus. Gebruik de Bevel eigenschap om de grootte van de omtrek te stellen.
Outline Sphered
Text layer properties
Text Position
De horizontale, verticale en diepte positie van de tekst.
Text Rotation
De tekst kan worden gedraaid in alle drie dimensies: x,y en z.
Text Rotation Centre
Het punt waarrond de tekst roteert wanneer de  Text Rotation eigenschap geanimeerd wordt.
Wanneer u op F2 drukt wordt het rotatie centrum gevisualiseerd met cyaan, geel en paarse pijlen.
Character Rotation
De individuele tekens kunnen eveneens gedraaid worden.
Font Size
De lettergrootte. Merk op dat de All Keys checkbox automatisch wordt aangevinkt bij het ​​selecteren van deze eigenschap. Dit heeft het effect dat je niet alleen de lettergrootte van het huidige hoofdframe bewerken, maar van alle keyframes.
Je moet dit vakje deselecteren als je de lettergrootte wil animeren.
Text Size
Met deze eigenschap kunt u de tekst rekken in de drie dimensies.
Op deze manier kunt zeer dikke, dunne, diepe of brede tekens maken.
Character Size
Colour
Animeren van de rode, groene en blauwe componenten van de tekstkleur.
Merk op dat de licht kleuren ook invloed op het uiterlijk van de tekst: bijvoorbeeld een rode tekst verlicht met  groen licht wordt zwart weergegeven. Voor de meeste textures kan u een witte kleur gebruiken.
Druk <F3> voor een standaard dialoogvenster kleur.
Transparency
Dit bepaalt het transparantieniveau van de tekst.
0 volledig ondoorzichtig, 1 volledig transparant.
Specularity
Dit bepaalt de grootte van het blinkende delen. Echte kunstenaars gebruiken dit effect heel subtiel, maar de echte BluffTitler animator laat alle  maximaal blinken !
Spacing
De afstand tussen de individulele tekens.
De tweede schuif regelt de lijn afstand.
De derde schuifregelaar wordt alleen gebruikt door de Wave en String composities.
Space Width
De breedte van de karakter spatie.
Kerning
Sommige tekenparen zoals AV, AT en / / kan dichter bij elkaar worden gebracht dan hun rechthoekige randen hen zou toelaten.
Shearing
In BluffTitler lettertypen kunnen worden schuin gezet ( cursief ) in alle 3 dimensies.
Twist
Elke volgend karakter  wordt een beetje verder gedraaid.
Bevel
De eerste schuif bepaalt de dikte van de afschuining. De tweede schuif regelt de buitenste hoogte, de derde schuifknop regelt de inwendige hoogte.
Ook valt op te dat sommige lettertypes kleine details hebben die extreem
schuine kanten kunnen doorsnijden.
Writer
Met deze eigenschap kun je een soort schrijver simuleren. Een waarde van 0 betekent dat er geen tekens worden getrokken, 0.5 betekent dat alleen de eerste helft v/d letters zal worden getekend en een waarde van 1 tekent alles.
De tweede schuif regelt de startpositie.
Flexibility
Met deze eigenschap gaan de individuele karakters van de tekst zich gedragen alsof ze door veren aan elkaar zijn bevestigd.
De eerste schuifknop regelt de vertraging in seconden van de meest flexibele karakter.
Dit is ook de tijd die je hebt om de duur van de show uit te breiden, om alle karakters genoeg tijd te geven om hun bestemming te bereiken. De tweede schuifregelaars de pick-up punt, 0 betekent dat het eerste teken en 1 het laatste teken.
Als de derde slider is hoger staat  dan 0, heeft elk karakter  zijn eigen willekeurige vertraging. Als de derde schuifknop op -1 staat , wordt de tekst gesplits in woorden in plaats van letters. Indien de derde schuif lager dan  -1 staat ,
is de volgorde van de woorden willekeurig.
Encrypt
If this property is set to 1, every A is turned into a B. If this property is set to 2, every A is turned into a C.
Texture Position and Texture Size
Standaard valt de linkerbovenhoek van de textuur samen met de linkerbovenhoek van het lettertype.
Slices Position
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt door de Slices , Straight Slices en Ronde Slices lettertype-effecten. De eerste schuif regelt de rotatie van de segmenten.
Slices Rotation
Pixel Size
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt door de pixel lettertype-effecten en bepaalt de grootte van de pixels.
Decoration Density
Deze eigenschap wordt gebruikt door de Light Discs, Light Bulbs, Comb, Spikes, Hairy, Sequinned, Diamonds, Extended Outlines en Ornaments lettertype-effecten. Een hogere dichtheid betekent meer versieringen.
Decoration Size
Deze eigenschap wordt gebruikt door de Light Discs, Light Bulbs, Comb, Spikes, Hairy, Sequinned, Diamonds, Extended Outlines en Ornaments lettertype-effecten en controleert de grootte en positie van de decoraties.
Het exacte gedrag is afhankelijk van het geselecteerde effect.
Revolved Angle
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij het ​​Revolved lettertype-effecten.
Jumble
Gebruik deze eigenschap om wat chaos te creëren. De eerste schuif past de positie van de afzonderlijke tekens, de tweede de rotatie en de derde de random seed.
Explosion
Met deze eigenschap kunt u de tekst doen ontploffen!
De eerste schuifknop regelt de vertaling, de tweede de rotatie.
Merk op dat u kunt gebruik maken van de editboxes naast de schuifregelaars om waarden in te voeren buiten het bereik van de schuifregelaars.
U kunt dit gebruiken om de tekst volledig exploderen uit het scherm.
Bounds
Met deze eigenschap kunt u de maximale grootte van de tekst te bepalen.
Als de tekst te groot is zal hij worden geschaald om te passen.
Dit is erg handig bij het ​​gebruik van de show als een sjabloon of voor dynamische content .
Z-Bias
Deze eigenschap kan worden gebruikt om sorteer problemen op te lossen.
Gebruik deze eigenschap om de karakters te schalen zonder dat de samenstelling verandert .
Voegt 3D gloeilampen (bolletjes) aan de tekst toe om een ​​marquee effect te creëren.
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt door de Slices , Straight Slices en Ronde Slices lettertype-effecten. De eerste schuif bepaalt de hoogte van de segmenten, de tweede de afstand tussen de segmenten en de derde positie van het eerste segment.
Top of page