NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Schets Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Sketch Layer... om een nieuwe Sketch ( Schets ) laag te maken.
Kies Layer > Attach Layer > Attach Sketch to active Layer... om een nieuwe Sketch laag hechten aan de actieve laag.
De nieuwe Sketch laag kan worden gekozen uit de Layers listbox om haar de actieve laag te maken.
images/manual/sketch1
Bixelangelo
De Sketch laag kan EPS-bestanden renderen die zijn gemaakt door Bixelangelo .

U kunt een schets te laden met het menu-item Media> Change EPS .
images/manual/sketch2
Radius
U kunt de straal van de Sketch ingesteld met de Radius eigenschap.
images/manual/sketch3
Writer
U kunt de Sketch animeren met de Writer eigenschap.
Sketch Layer effect 1
Flat
De Sketch wordt getekend als een platte, 2D lijn.
Square
De Sketch wordt getekend als een rechte, 3D-lijn.
Bevel
De Sketch wordt getekend met schuine randen.
Round
De Sketch wordt getekend met  3D buizen.
Sketch Layer effect 2
Attached Layers point upwards
Aangehechte  layer wijzen altijd naar boven.
Attached Layers follow Sketch
Aangehechte lagen volgen de rondingen van de Sketch.
Sketch Layer properties
Position
De positie van de Sketch.
Rotation
De rotatie van de Sketch.
Size
De grootte van de Sketch.
Radius
De straal van de buis waarmee de Sketch getekend wordt.
De eerste regelaar regelt de straal in het midden en de tweede schuif aan het begin en eindpunten.
Colour
De kleur van de Sketch.
Transparency
De transparantie van de Sketch.
Specularity
De schittering van de Sketch.
Shearing
De extra verplaatsing van de laatste punt.
Writer
Animeert de sketch.
Eerste regelaar regelt de eindstand de tweede  de startpositie.
(Naar analogie met dezelfde eigenschap van de tekstlaag)
Top of page