NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Plasma Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Plasma Layer... om een nieuwe Plasma laag te maken.
Kies Layer > Attach Layer > Attach Plasma to active Layer... om een nieuwe Plasma laag hechten aan de actieve laag.
De nieuwe Plasma laag kan worden gekozen uit Layers listbox  om haar de actieve laag te maken.
Met de plasma-laag kunt u hypnotiserende, psychedelische, animeren achtergronden te creƫren.
Looping Animation
U kunt met de plasma laag naadloze loops maken door de show looptijd aan te passen aan het plasma snelheid.
Bijvoorbeeld wanneer je een show maakt met een duur van 10 seconden en een plasma-snelheid van 0,1 te dan kan je daarme een naadloze loop maken.
De formule is:
Show Duration * Plasma Speed = 1
Show Duration is de duur van de the show in seconden die je kan instellen met het File > Set Show Duration... menu item.
Plasma Speed is the Speed eigenschap van de plasma laag. Hier zijn enkele voorbelden:
Show Duration
Plasma Speed
2
0.5
4
0.25
5
0.2
10
0.1
images/manual/plasma1
Plasma types
Met de eerste Layers listbox kunt u het type plasma ingesteld.

In dit voorbeeld wordt de Blobs type gebruikt.
images/manual/plasma2
Density
Met de dichtheids eigenschap kunt u de hoeveeelheid  plasma-elementen instellen.
images/manual/plasma3
Additive Blending
Plasma Layer effect 1
Met de eerste Layer listbox kunt u het type plasma te stellen.
De huidige versie is voorzien van de volgende effecten:
Vertical Gradient
Double Vertical Gradient
Horizontal Gradient
Radial Gradient
Blobs
Lines
Horizontal Lines
Vertical Lines
Line Segments
Circles
Triangles
Rectangles
Tunnel
Spiral
Rays
Copper List
Fractal Cloud
White Noise
Plasma Layer properties
Position
De positie van de plasmalaag
1st, 2nd, 3th and 4th Colour
Druk <F3> voor het standaard kleuren dialoogvenster.
Gradient Power
Dit bepaalt de vorm van het kleurverloop
Density
De hoeveelheid plasma elementen.
Speed
De snelheid van het plasma elementen.
Radiation
De straling van het plasma elementen.
Wavelength
De golflengte van de straling
Random Seed
De plasma elementen worden  willekeurig gepositioneerd.
U kunt deze eigenschap gebruiken om andere willekeurige posities gebruiken.
Plasma lagen worden gerenderd met additieve menging.
Dit betekent dat je complexe effecten kan creëren door het gebruik van meerdere Plasma lagen.
Verticale Gradient

Dubbele Vertical Gradient

Horizontale Gradient

Radiale Gradient

Blobs

Lijnen

Horizontale lijnen

Verticale lijnen

Lijnstukken

Cirkels

Driehoeken

Rechthoeken

Tunnel

Spiraal

Stralen

Koperen Lijst

Fractalen wolk

Witte Ruis
Top of page