NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Een keyframe ( key ) is een set van eigenschappen op een bepaald tijdstip in de animatie.
Om een ​​animatie te produceren heb je uiteraard minimaal twee verschillende sleutels nodig .
BluffTitler berekent dan alle tussenliggende frames.

Elke key wordt weergegeven als een kleine verticale lijn boven de tijd-schuifregelaar in het tool venster (of tool window.)
Mijn eerste show
Dit hoofdstuk beschrijft hoe je in vijf eenvoudige stappen, uw eerste nieuwe show kan maken.
Start het programma op en u krijgt het Play venster en  het Tool venster op uw scherm .
( met de F11 functietoets kan u het tool venster aan en uit zetten )

Het programma start steeds op met een voorbeeld show die je kan bekijken door op de Play toets te drukken .

Bedoeling is echter dat we nu een eenvoudige nieuwe tekst animatie gaan maken .
images/manual/tutorial1
Actie: Kies File > New Show in het Play venster .

Toelichting: door te kiezen voor dit menu-item krijgt u geen een volledig lege show,
maar wel een show met één standaardtekst nl.   Blufftitler 
U kunt nu uw eigen tekst intypen in de tekst editbox in de linkerbovenhoek van het tool venster. Die verschijnt ogenblikkelijk ook in het Play venster.
images/manual/tutorial2
Stap 2: maak de eerste Key
Actie: Klik op de Create Key toets.

Een kleine verticale lijn boven de Time schuifregelaar (de grote schuifbalk rechts) is nu zichtbaar,
wat neerkomt op de eerste key , met de tijd knop op positie 00:00

Toelichting: om vloeiende animaties hoef je alleen maar een paar keyframes te definiëren en
BluffTitler berekent alle tussen frames.
Om een animatie te maken moet je ten minste twee verschillende keyframes hebben.
images/manual/tutorial3
Stap 3: versleep nu de schuifregelaar voor tijd
Actie: Sleep nu de tijd-schuifregelaar (de grootste slider) helemaal naar rechts.

De tekst boven de schuifregelaar geeft nu aan: '00:. 03,000 ', wat betekent de tijd staat nu op 3 seconden (standaard instelling ) .

Toelichting: Alvorens tweede key aan te maken moesten we eerst het tijdstip in de animatie veranderen door de schuifregelaar te verplaatsen.
images/manual/tutorial4
Stap 4: verander nu iets aan de eigenschappen v/d scène
Actie: Gebruik de Property schuifregelaars ( de drie kleine schuifregelaars) om de scène te veranderen.

Sleep de laagste schuifregelaar naar links totdat de 3D-tekst het scherm volledig vult.

Toelichting: alle effecten die je kunt animeren zijn opgenomen in de Property listbox (de keuzelijst boven de drie schuifregelaars). De default eigenschap is standaard positie . In deze modus regelt de eerste schuif de horizontale, de tweede de verticale en de derde de dieptepositie.
We gaan voor dit voorbeeld nu tekst verplaatsen naar de camera toe en daarvoor verandert u de diepte positie
(= onderste regelaar voor de z-as ) zodat de tekst dichterbij komt.
Merk op dat, zodra je iets aan de scène verandert er automatisch een nieuwe key(frame) wordt bijgemaakt.
images/manual/tutorial5
Stap 5: showtime !
Actie: Schuif de tijd knop weer naar voor (00:00 ) en klik op de Play knop

Uw eerste show speelt af , met een tekst die langzam inzoomt .
Dat is alles!
Je moet alleen een paar basisbegrippen te begrijpen om te kunnen werken met BluffTitler:
Werken met Properties  (eigenschappen)
Alle dingen die je kan animeren (eigenschappen) worden vermeld in de Eigenschappen keuzelijst .Dit is de keuzelijst boven de drie kleine sliders.
In deze tutorial hebben we de tekst positie geanimeerd. U kunt alle andere eigenschappen met de eigenschappen keuzelijst selecteren.
U kunt de eigenschappen zelf veranderen met de drie schuifregelaars.
De meeste eigenschappen hebben drie componenten.
Bijvoorbeeld, bij het ​​selecteren van Tekst Positie regelt de eerste schuif de horizontale, de tweede schuif de verticale en de derde de dieptepositie van de tekst .
Bij het ​​selecteren van Rotatie controleren de schuifregelaars redpectievelijk de x, y , en z rotatie.
Bij het ​​selecteren van Kleur controleren de schuifregelaars de rode, groene en blauwe componenten.
Wanneer een eigenschap minder dan drie componenten heeft, worden een of twee schuiven uitgeschakeld.
Bijvoorbeeld, de Textuur-positie heeft slechts twee onderdelen en Tekengrootte gebruikt slechts een enkele schuifregelaar.
 
Werken met Keys
Werken met Layers (lagen )
Een BluffTitler animatie is helemaal opgebouwd uit lagen.
Elke laag heeft zijn eigen werking.
Bijvoorbeeld met de tekstlaag kun je 3D-teksten maken, met de afbeelding Layer kun je een foto plaatsen op de achtergrond ,
en met de plasma-Layer kan je plasma-effecten creëren.
De lagen van de huidige show staan in de Lagen keuzelijst .
Dit is de grote keuzelijst boven de Play -knop.
U kunt slechts één laag tegelijk bewerken. U stelt de actieve laag in met deze keuzelijst.
U kunt een nieuwe tekstlaag maken met het menu-item  Layer> Add Text Layer .
Alle andere lagen kunnen worden gemaakt met andere submenu's van het Layer menu-item.
U kunt de actieve laag verwijderen met het menu-item   Layer> Delete Active Layer .
Overzicht
Vergeet niet dat een show is opgebouwd uit lagen, 
Een laag wordt opgebouwd uit keyframes en ieder keyframe bevat de eigenschappen die u op dat moment met de drie schuifregelaars heeft ingesteld.
Leer meer over Button functies
Leer meer over Menu functies
 
U kunt een key selecteren door erop te klikken, of door op de knop Vorige Key en Volgende Key te klikken.
U kunt keys bewerken met de knoppen boven de tijd schuifregelaar. Keys kunnen worden verplaatst, gekopieerd, geplakt en verwijderd.
De volledige uitleg over al de bedienings knoppen vind u hier.
Stap 1: maak een nieuwe Show
Het Play venster
Tool venster
Top of page
Het  Tool venster