NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
File menu
File > New Show
Start een nieuwe show. Deze show is niet helemaal leeg is: een camera laag, twee lichte lagen en een tekstlaag wordt voor je gemaakt.
File > Open Show...
Open een show van schijf.
File > Open Recent...
De tien laatste geopende shows kunnen worden geopend met dit submenu
File > Set Background Color...
Stel de achtergrondkleur in.
File > Set Show Duration...
Verander de duur (lengte in seconden) van de show. Hoewel je duur kan invoeren tot 1 uur (3600 seconden), is BluffTitler ontworpen voor korte animaties, zoals leiders en bumpers van ongeveer vijf seconden.
File > Set Show Resolution...
Verander de grootte (resolutie in pixels) van de show.
File > Show Properties...
Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de show titel, toon info en opeenvolgende show kan invoeren.
File > Save Show
Sla de huidige show onder de huidige naam.
File > Save Show as...
Sla de huidige show onder een nieuwe naam.
File > Save Show + All Media files...
Sla de huidige show en plaatst alle gebruikte mediabestanden naast de. BT show file. Deze optie is handig als u wilt een show te kopiëren naar een andere computer of naar een webserver
File > Revert
Herlaad de huidige show
File > Export as Picture...
Exporteer het huidige scherm als een. BMP of. TGA-bestand..
File > Export as Movie...
Exporteer de animatie als een. AVI-bestand. Een dialoogvenster zal worden voorgelegd aan de gewenste compressie techniek kiezen.
Op deze pagina kunt u meer informatie over het importeren van BluffTitler gegenereerde animaties in andere software te vinden.
File > Exit
Verlaat het programma.
Edit menu
Edit > Change all Texts...
Geeft een dialoogvenster waarin u alle teksten die de show wordt gebruikt, wat erg handig is voor sjablonen wijzigen.Teksten willen ---------- of. +. +. +. +. +. + Zijn standaard verborgen, omdat het onwaarschijnlijk is dat ze zijn bedoeld als dynamische teksten. Markeer de Show All checkbox te laten zien.
Edit > Change all Textures...
Geeft een dialoogvenster waarin u alle textures (foto) de show wordt gebruikt, wat erg handig is voor sjablonen wijzigen.Reflectionmaps, bumpmaps en andere speciale texturen zijn standaard verborgen, omdat het onwaarschijnlijk is dat ze zijn bedoeld als dynamische motieven. Markeer de Show All checkbox te laten zien
Edit > Change all Fonts...
Geeft een dialoogvenster waarin u alle lettertypen de show wordt gebruikt, wat erg handig is voor sjablonen wijzigen
Edit > Find
Vind een laag
Edit > Find Next
Vind de volgende laag
Edit > Undo
Ongedaan maken
Edit > Redo
Opnieuw
Control menu
Control > Play Windowed
Begint de show vanaf het begin..
Control > Play Fullscreen
Speelt de show op groot formaat.
Control > Stop
Stopt de show. U kunt ook op de <Escape> toets
Control > Looping
Speel  de show continu af.
Druk <Escape> of de stop- knop om te stoppen.
Control > Back
Laad en speel de vorige voorstelling.
Control > Forward
Laad en speel de volgend show
Control > Refresh
Wist de cache en laadt de huidige show.
Control > Stop Loading
Stopt het laden van de huidige show.
Control > Home
Opent en loopt de startpagina, zoals ingesteld met de menuoptie Instellingen> Internet-opties .
Favorites menu
Favorites > Add to Favorites...
Voegt de huidige show aan de lijst met favorieten.
Favorites > Organize Favorites...
Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u al uw favoriete programma's kunt organiseren.
Layer menu
Layer > Add Layer > Add Camera Layer...
Voeg een camera Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Light Layer
Voeg een light Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Text Layer
Voeg een text Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add EPS Layer...
Voeg een EPS Layer taan de show toe..
Layer > Add Layer > Add Picture Layer...
Voeg een picture Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Video Layer...
Voeg een video Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Video Capture Layer
Voeg een video capture Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Plasma Layer...
Voeg een plasma Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Particle Layer...
Voeg een particle Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Audio Layer...
Voeg een audio Layer aan de show toe..
Layer > Add Layer > Add Passe-Partout Layer...
Voeg een passe-partout Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Model Layer...
Voeg een model Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Scroller Layer
Voeg een scroller Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Sketch Layer...
Voeg een sketch Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Voxel Layer...
Voeg een voxel Layer aan de show toe.
Layer > Add Layer > Add Container Layer
Voeg een container Layer aan de show toe.
Layer > Attach Layer > Attach Light to active Layer...
Layer > Attach Layer > Attach Border to active Layer...
Hecht een licht laag aan de actieve laag.
Na het bevestigen van een licht laag aan de actieve laag, is de nieuwe bijgevoegde licht laag zichtbaar in het de Lagen Keuzelijst . 
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde licht laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden opgeslagen door te kiezen Preset > Preset save as ...
Layer > Attach Layer > Attach Text to active Layer
Voegt een tekst toe aan de actieve laag.
Na het aanbrengen van een tekst laag op de actieve laag is de nieuwe tekst laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst .
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de tekst Layer te selecteren en de eigenschappen ervan eranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...
Layer > Attach Layer > Attach EPS to active Layer...
Voegt een EPS toe aan de actieve laag.
Na het aanbrengen van een EPS laag op de actieve laag, is de nieuwe EPS laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst .
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de EPS Layer te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...
Layer > Attach Layer > Attach Picture to active Layer...
Voegt een afbeeldings laag toe aan de actieve laag.
Na het bevestigen van een afbeeldings beeld laag op de actieve laag, is de nieuwe afbeeldings laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst.  U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde afbeeldings laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...
Layer > Attach Layer > Attach Plasma to active Layer...
Voegt een plasmalaag toe aan de actieve laag.
Na aanbrengen van een plasmalaag de actieve laag, de nieuwe bijgevoegde plasma laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst .
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde plasma laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kieze Preset > Save Preset as....
Layer > Attach Layer > Attach Particles to active Layer...
 
Layer > Attach Layer > Attach Model to active Layer...
 
Voegt een modellaag toe aan de actieve laag.
Na het bevestigen van een modellaag de actieve laag, is de nieuwe model laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst . 
U kunt deze keuzelijst gebruiken om het bijgevoegde model laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...
Layer > Attach Layer > Attach Sketch to active Layer...
 
Voegt een schets laag toe aan  de actieve laag.
Na het bevestigen van een schets laag op de actieve laag, is de nieuwe  schets laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst . 
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde schets laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Save Preset as....
Layer > Attach Layer > Attach Voxel to active Layer...
 
Voegt een een voxel laag toe aan de actieve laag.
Na het bevestigen van een voxel laag aan de actieve laag, is de nieuwe bijgevoegde voxel laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst . 
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde voxel laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Save Preset as....
Layer > Attach Layer > Attach Lightning to active Layer...
 
Hecht een bliksem laag aan de actieve laag.
Na het bevestigen van een bliksem laag aan de actieve laag, is de nieuwe  bliksem laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst . 
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde bliksem laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...
Layer > Attach Layer > Attach Lens Flare to active Layer...
 
Hecht een lens flare laag aan de actieve laag.
Na het bevestigen van een lens flare laag aan de actieve laag, is de nieuwe lens flare laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst . 
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde lens flare laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Save Preset as....
Layer > Attach Layer > Attach active Layer to a Container...
Hecht de actieve laag aan een bestaande container laag.
Layer > Delete all attached Layers
Verwijdert alle lagen vastgemaakt aan de actieve laag.
Layer > Detach active Layer from Container
Verbreekt verbinding van de actieve laag met de container laag.
Layer > Delete active Layer
Wist de actieve laag. Alle daarmee gekoppelde  lagen worden ook verwijderd.
Wees voorzichtig om niet alle licht lagen verwijderen, tenzij je houdt van het donker...
Layer > Clone active Layer
Maakt een identieke kopie van de actieve laag.
Layer > Reverse active Layer
Keert de actieve laag om.
Layer > Bring active Layer Backward
Layer > Bring active Layer Forward
Brengt de actieve laag achteruit. Merk op dat dit alleen zin heeft voor foto lagen in 2D-modus.
Alle andere lagen worden automatisch gesorteerd naar hun afstand tot de camera.
Brengt de actieve laag naar voren. Merk op dat dit alleen zin heeft voor foto lagen in 2D-modus.
Alle andere lagen worden automatisch gesorteerd naar hun afstand tot de camera.
Layer > Active Layer Properties
Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de naam van de laag en link kan invoeren.
Media menu
Media > Change Text...
Verandert de tekst van de tekstlaag. De meeste van de tijd zul je het gebruiken tekstvak op het raam gereedschap voor deze, maar voor lange teksten of bij het ​​gebruik van dynamische inhoud van dit dialoogvenster kan handig zijn
Media > Change Font...
Stelt het lettertype voor de tekst Layer. Als u wilt dat het lettertype van alle tekstlagen veranderen moet je het markeren Alle lagen checkbox voor het kiezen van dit menu-item. Vergeet niet om deze optie achteraf heffen.Wanneer BluffTitler zegt het niet overweg kan met een lettertype wordt dit meestal veroorzaakt door het feit dat het lettertype te gedetailleerd is . Je zou kunnen proberen met behulp van de platte of vaste lettertype effecten of overschakelen naar een lagere kwaliteit mode met het menu-item Settings> Lage kwaliteit .
Media > Change EPS...
Stelt het EPS-bestand in voor de EPS laag.
Media > Change Texture...
Verandert de textuur.
Media > Change Audio...
Wijzigt de audio-bestand wordt gebruikt door de audio-laag
Media > Change Model...
Verandert het model dat wordt gebruikt door het model laag.
Media > Change Effect...
Verandert het effect door de actieve laag.
Preset menu
Preset > Load Preset...
Laadt een preset van schijf. Merk op dat een preset is niet hetzelfde als een show. Een show is een complete animatie die kan worden geladen met het menu-item Bestand> Openen ... Show . Een preset is een enkel hoofdframe van een specifieke laag. Merk op dat bij het ​​kiezen van dit menu-item, alleen de presets van hetzelfde type laag als de actieve laag worden weergegeven in de keuzelijst.
Preset > Save Preset as...
Slaat het huidige hoofdframe op schijf.
Uw vooraf ingestelde toont alleen in de Preset ... Load dialoog wanneer u uw vooraf ingestelde opslaat in een van de volgende mappen:
- De Media / Presets map naast het uitvoerbare (BluffTitler.exe)
- De BluffTitler / map Presets in uw (Mijn) Documenten map

Bij het ​​opslaan van een tekstlaag als een preset die is gekoppeld met een andere tekstlaag dan verschijnt uw preset  in de Layer / Attach Border naar actieve Layer ... dialoogvenster. Presets van aangehechte deeltjes lagen zal verschijnen in de Attach Particles to the active Layer ... dialoogvenster.
Playlist menu
Playlist > Open Playlist...
Laadt een afspeellijst
Playlist > Save Playlist
Slaat de huidige afspeellijst onder de huidige naam.
Playlist > Save Playlist as...
Slaat de huidige afspeellijst op onder een nieuwe naam
Settings menu
Settings > Tool Window
Met dit menu-item kunt u  de tool window tonen / verbergen.
Settings > Browser Mode
Met dit menu-item kunt u het paneel browser tonen / verbergen .
Settings > Playlist Window
Met dit menu-item kunt u het Playlist-venste tonen / verbergen het Playlist-venster.
Settings > Shell Window
Met dit menu-item kunt u het shell raam tonen  / verbergen .
Settings > Move Menu
Met dit menu-item kunt u het menu verplaatsen van het venster maken het gereedschap raam en terug. Bij het verplaatsen van het menu om het venster gereedschap, worden de grenzen van het venster maken ook verwijderd, zodat u dit venster fullscreen te leggen op een tweede monitor. (Bij gebruik van een dual head videokaart)
Settings > Show Info
Oude televisies geven niet weer het volledige beeld weer , maar hakken een behoorlijk gedeelte af van het beeld aan de randen. Om je animatie volledig zichtbaar te maken op oma's  televisie moet je ervoor zorgen dat het buiten het veilige gebied komt . Als deze optie is ingeschakeld wordt het veilige gebied  weergegeven als een doos.
Deze optie maakt de camera ook assenstelsel in de linkerbenedenhoek, het lokale coördinatensysteem van de actieve laag, de crosshair en het rooster.
Settings > Low, Normal and High Quality
Low quality might look ugly, but it also means quick loading, high animation speed and great responsiviness! Low quality can also be handy for fonts or EPS files that are too detailed to display correctly in high quality mode.
Settings > General Options...
Opens a dialog where you can set the general options.
Settings > Internet Options...
Opens a dialog where you can set the internet options.
Settings > Switch to EASY/PRO Version
Op elk moment kunt u schakelen tussen de EASY en de PRO versies met dit menu-item.
Afhankelijk van uw licentie, gaat de applicatie terug naar de demo (evaluatie) versie
Settings > Enter License Keys
Wanneer u BluffTitler u uw eigen persoonlijke licentie sleutels ontvangen te kopen. Selecteer dit menu-item om ze in te voeren in het programma om de evaluatie (demo) versie om te zetten in de volledige versie.
Settings > Connect to/Disconnect from SDI Framebuffer...
Deze optie is alleen beschikbaar in het iTV-versie.
Settings > Reset all Settings
Alle instellingen worden teruggezet
Help menu
Help > User Guide
Opent de BluffTitler gebruikershandleiding . U kunt ook op <F1>
Help > Ordering Information
Geeft bestelinformatie .
Help > Templates
Opent de BixPack website waar u sjablonen kunt kopen.
Help > Online Gallery
Opent de online galerie waar u tips en trucs kunt delen met andere gebruikers.
Help > Upgrades
Verbinding met het internet voor informatie over de laatste versie.
Help > Demo
Bij het aanklikken  van dit item BluffTitler begint  willekeurige shows van de media / folder shows te spelen. Druk <Escape> om deze demo te verlaten.
Help > Technical Info
Toont technische informatie over de huidige show en je systeem.
Help > About BluffTitler
Toont algemene informatie.
Hecht een punt licht aan de actieve laag.
Na het bevestigen van een licht laag aan de actieve laag, de nieuwe bijgevoegde licht laag is zichtbaar in het
de Lagen Keuzelijst . .
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde licht laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden opgeslagen  door te kiezen
Preset > Preset save as ...
Hecht deeltjeslaag de actieve laag.
Na het bevestigen van een deeltje laag aan de actieve laag, is de nieuwe deeltjeslaag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst . 
U kunt deze keuzelijst gebruiken om de aangehechte deeltjes laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen.
Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...
Player window
Top of page
Menu Onderwerpen