NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Licht Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Light Layer... om een nieuwe licht laag te maken.
images/manual/light2
Light Types
Met de eerste Laag Keuzelijst kunt u het type licht te stellen.

Dit voorbeeld gebruikt het Point Light.
images/manual/light3
Flare
U kunt het licht zelf zichtbaar maken, door het laden van een Flare textuur door
op de Change Texture Change ... Knop te drukken .

Zorg ervoor dat de licht laag, de actieve laag is voordat u een textuur te laadt.
images/manual/light4
Lightbeams
Met de  Beam Length eigenschap kunt u lightbeams toevoegen aan tekst, EPS, foto, model en schets lagen.
Merk op dat je het licht moet positioneren aan de andere kant van de tekst om dit effect te creëren.
BluffTitler kan geen lightbeams renderen van transparante foto's.
Om deze reden genereren beeldformaten die transparantie ondersteunen (PNG, BMP en TGA) nooit lightbeams.
U kunt voorkomen dat een laag lightbeams genereert door het aanvinken van de Never generate lightbeams checkbox in de Layer > Active Layer properties... dialoog.
images/manual/light5
Shadows
Met de schaduw eigenschappen die u kunt er voor zorgen dat tekst, EPS, foto, model en schets lagen schaduwen werpen 
over zichzelf en alle andere lagen. BluffTitler kan geen schaduw van transparant foto's renderen.
Om deze reden genereren beeldformaten die transparantie ondersteunen (PNG, BMP en TGA) nooit schaduwen.
Een andere beperking van BluffTitler's schaduw systeem is dat het geen juiste schaduwen kan renderen  als de camera in de schaduw staat.
U kunt voorkomen dat een laag schaduwen genereert door het aanvinken van de  Never generate shadows 
checkbox in de Layer > Active Layer properties... dialoog.
Light Layer effect 1
Ambient Light
Een Ambient licht heeft geen plaats en geen richting, het verlicht alles op dezelfde manier. De kleur van het omgevingslicht bepaalt de achtergrondkleur van de scène.
Point Light
Punt lichten hebben een positie als cast licht in alle richtingen,
net als een gloeilamp.
Light Layer effect 2
Druk op de  Change Texture ... knop om een flare textuur laden.
De standaardinstelling voor de licht positie is achter de camera,
dus zou kunnen dat je het licht poet verplaatsen om het zichtbaar te maken.
Flare is always Visible
Het licht is altijd zichtbaar, zelfs wanneer het achter een andere laag zit.
Flare is Visible if Light is Visible
Dit is de realistische situatie.
Flare is Visible if Light is Invisible
Deze onrealistische optie kan gebruikt worden voor speciale effecten.
Flare is always Invisible
Het licht is nooit zichtbaar.
Light Layer properties
Position
De positie van het punt licht.
Door het licht dicht bij een oppervlakt te plaatsen kunt u een spotlight simuleren.
Light Colour
De kleur van het licht.
Merk op dat de kleur van een object lijkt te hebben het resultaat is van de combinatie van de licht kleur en de materiaal kleur.
Bijvoorbeeld een geel object (255,255,0) verlicht met een paars licht (255.0.255) lijkt rood (255.0.0) want dat is de kleur component die ze gemeen hebben.
Light Intensity
De lichtintensiteit. Wees voorzichtig met een hoge intensiteit.
Beam Length
De lengte van de lichtstralen die worden gemaakt door de silhouetten van de tekst en EPS lagen. Merk op dat de lengte van de lichtbundel ook afhankelijk is van de afstand tot de lichtbron.
Beam Range
De minimale afstand tot het licht, nodig om een ​​lichtbundel te genereren.
Beam Colour
De kleur van de lichtbundel.
Shadow Intensity
De duisternis van de schaduw in het licht creëert.
Een waarde van 0 betekent dat er geen schaduwen, 0.5 betekent de schaduwen zijn half doorzichtig en een waarde van 1 creëert ondoorzichtige schaduwen.
Shadow Colour
De kleur van de schaduwen.
Merk op dat je een Shadow Intensity waarde groter dan 0 moet gebruiken om de schaduwen zichtbaar te maken.
Shadow Softness
De zachtheid van de schaduw. Waarschuwing: zachte schaduwen zijn duur.
Flare Size
De grootte van de flare.
Druk op de knop Change Texture ... knop om een flare textuur laden.
Flare Colour
De kleur van de flare.
De nieuwe licht laag kan worden gekozen uit de Layers Listbox om haar de actieve laag te maken.
Door het toevoegen van een licht laag ga je de scène verlichten. Dit is erg handig, want zonder verlichting alles zwart zou zijn.
In BluffTitler je kunt zoveel ambient en punt lichten maken als je wil. Je kan eenvoudig effecten, van een spookachtige sfeer met een enkel licht tot een  disco met meerdere verschillend gekleurde lichten maken.
Wanneer hoge kwaliteit wordt ingeschakeld, worden de driehoeken van de 3D-modellen gesplitst in kleinere waardoor je een betere verlichting krijgt .
U kunt de hoge kwaliteit op het menu-item Settings> High Quality .
Top of page