NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Lens Flare Laag
Kies Layer > Attach Layer > Attach Lens Flare to active Layer... om een nieuwe Lens Flare layer te  hechten aan de actieve laag.
De nieuwe Lens Flare Layer kan geselecteerd worden in de Layers listbox om haar de actieve laag te maken.
De lens flare laag simuleert lens reflectie-effecten.
images/manual/flare1
Lens flare and light Layers
Lens flare lagen werken samen met licht lagen.
U maakt een lens flare door het aanbrengen van een lens flare laag op een licht laag.
Je beweegt de lens flare door het bewegen van de lichte laag waarop ze  is aangesloten .
De lens flare is alleen zichtbaar als het licht zichtbaar is.
Licht lagen zijn standaard gepositioneerd achter de camera, dus het  zou kunnen dat je het licht moet verplaatsen 
(met de Position instellingen ) om de lens flare zichtbaar te maken.
images/manual/flare2
Flare texture
Druk op de  Change Texture... knop op het venster gereedschap om de flare textuur veranderen.
images/manual/flare3
n plaats van een GUI waarin je de positie, grootte en kleur in te stellen voor elke flare element,
maakt BluffTitler  gebruik van een systeem waarbij je alleen maar het gebied moet instellen.
Elk element wordt geplaatst, met willekeurige afmetingen en -kleur binnen dit gebied.
Random seed
Lens Flare Layer effect 1
Always Visible
In deze modus, de lens flare altijd zichtbaar.
Visible if Light is Visible
In deze modus, de lens flare is alleen zichtbaar als het licht zichtbaar is.
Visible if Light is Invisible
In deze modus, de lens flare is alleen zichtbaar als het licht is onzichtbaar.
Never Visible
In deze modus, de lens flare is nooit zichtbaar.
Lens Flare Layer properties
Elements
Het aantal elementen.
Positions
Alle elementen zijn geplaatst op de rechte lijn door het licht en het midden van het scherm.
Deze eigenschap bepaalt de posities van de elementen op deze lijn.
Een waarde van 1 betekent de licht positie en een waarde 0 betekent het midden van het scherm.
De 1e schuifknop regelt de minimum stand en de 2e schuif de maximale stand.
Hierdoor kunt u het bereik instellen.
Sizes
Deze eigenschap bepaalt de grootte van de elementen.
De 1e schuifknop regelt de minimale omvang en de 2e de maximale grootte.
1st and 2nd Colour
De kleur van elk element wordt willekeurig gekozen tussen de 1e en de 2e kleur.
Random Seed
All the elements have a random position, size and colour within the ranges set by the Positions, Sizes and Colour properties. The random values are changed when you change this property.

Alle elementen hebben een willekeurige positie, grootte en kleur binnen de ingestelde bereiken door de Positions, Sizes en Colour eigenschappen.
De willekeurige waarden worden gewijzigd wanneer u deze eigenschap wijzigt.
Top of page