NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Templates gebruiken
Dit artikel legt uit hoe je de teksten en foto's van een bestaande BluffTitler show kan veranderen.
De beschreven technieken vereisen minimaal versie 8.5.0.1 . De laatste nieuwe versie vind je op  www.outerspace-software.com

De screenshots van deze tutorial zijn gemaakt met een sjabloon 17 van BixPack 6, een van de extra verkrijgbare themapakketten.
 
Sneltoetsen
Verander alle teksten dialoogvenster
images/manual/usetemplate09
De eenvoudigste manier om de teksten te veranderen is kiezen voor  Edit > Change all text ...
Dit toont een dialoogvenster waarin u alle teksten, die de show gebruikt, kunt bewerken.
Hetzelfde dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u op de betreffende knop in de rechterbovenhoek van het renderen venster of druk op <Control> A
 
BluffTitler maakt gebruik van een slim systeem om teksten die waarschijnlijk niet worden bedoeld als teksten sjabloon verbergen.
Markeer de Show All checkbox om alle teksten te bewerken.
Verander alle texturen dialoogvenster
De makkelijkste manier om alle foto's te veranderen is om te kiezen Edit > Change all textures ... (of druk <Alt> A ).
Hierdoor verschijnt een dialoogvenster waarin u alle texturen, die de show  gebruikt, kunt bewerken
Lagen
Een BluffTitler show is opgebouwd uit of lagen. Iedere laag kan zijn eigen texturen en afbeeldingen hebben. De dialogen hierboven bevatten sneltoetsen  om teksten en afbeeldingen van alle lagen te veranderen zonder die lagen te hoeven selecteren.
Onderstaande techniek vereist dat je eerst de juiste laag kiest.
Lagen dropdown lijst
U kunt een laag selecteren (waardoor het de actieve Laag wordt ) vanuit de lagen dropdown keuzelijst boven de selecteer Play -knop
in het tool venster .
Verander de tekst v/d actieve laag
Je kan de tekst van de actieve laag editeren met de textbox aan de linkerzijde v/h tool venster. Alternatief kan je kiezen  Media > Change Text....
Verander de textuur v/d actieve laag
Je kan de 1ste textuur van de actieve laag bervangen door te klikken op de Change Texture... Knop aan de rechterzijde v/h tool venster.
Alternatief kan je ook kiezen voor Media > Change Texture..., Media > Change Effect..., press F8 or F9.
Al die menu items en keys tonen de zelfde dialoog waar je niet alleen de1ste  maar ook de 2de texture (and effect) v/d actieve laag kan veranderen.
.
Vind de juiste laag
Wanneer de show vele  lagen heeft kan het moeikijk zijn de juiste laag te vinden.
Onderstaande technieken kunnen gebruikt worden om de juiste laag te vinden .
Vind dialoog
Wanneer je kiest Edit > Find... (of druk <Control> F) wordt een dialoog gepresenteerd die toelaat een laag te vinden door te zoeken op haar tekst, textuur, effect, font of naam . Druk <Control> G (of kies choose Edit > Find Next ) om de volgende  laag te vinden.
Selecteer een laag door erop te klikken
Je kan een laag selecteren door erop te dubbelklikken. Soms echter werkt dit niet omdat er transparante of additief samengevoegde lagen
boven de gewenste laag zitten, die verhinderen dat ze geselecteerd wordt.
Toon info
Wanneer je kiest  Settings > Show Info of je drukt press F2 dan wordt het coordinaten systeem v/d actieve laag weergegeven
in rood groen en blauwe pijlen.
De grenzen van de  laag (zoals ingesteld set in de Bounds eigenschap ) worden eveneens getoond in deze mode.

Render enkel de  actieve laag
Wanneer je de  Control and Shift toetsen samen indrukt, wordt alleen de actieve laag gerenderd.
Daardoor kan je controleren dat je de juiste laag hebt geselecteerd.
Hernoem uw laag
Wanneer je  Layer > Active Layer Properties kiest ... of je drukt  <Control> Q dan kan je de actieve laag  een naam geven.
Deze naam is zichtbaar de lagen dropdown menu, wat het makkelijker maakt om ze terug te vinden..
Zichbaarheids checkbox
Bij twijfel of je de juiste laag hebt geselecterd kan je tijdelijk de laag verbergen door het vinkje bij de Visible checkbox
aan de rechterzijde v/h tool venster te verwijderen.
Buiten BluffTitler
BluffTitler bevat enkel links naar afbeeldingen .
Dwz.dat ,dat als je de afbeelding editeert met een extern programma, onder dezelfde naam wegschrijft, en dan de show opnieuw laadt
de afbeelding in de show ook verandert.
Je kan de show herladen door Control > Refresh, of g <F5> drukken of het programma te herstarten.
Maar wees voorzichtig met deze methode , omdat iedere andere show die deze foto ook  gebruikt , mee verandert.

Verander de
tekst van de
active laag
met deze
tekstbox
Selecteer
de actieve
laag met
deze dropdown
menu
Verander
de textuur
van de actieve
laag met
deze knop
Top of page