NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Foto / Afbeeldings Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Picture Layer...om een nieuwe Picture laag te maken.
Kies Layer > Attach Layer > Attach Picture to active Layer...om een nieuwe Picture laag hechten aan de actieve laag.
De nieuwe Picture laag kan worden gekozen uit de Layers listbox haar de actieve laag te maken.
images/manual/picture1
Textures
De Picture Layer ondersteunt de volgende formaten:..... BMP, JPG, PNG, TGA, DDS en DIB ...

De meeste mensen zullen de foto (picture)  layer alleen gebruiken om een ​​foto fullscreen plaatsen in de achtergrond,
maar als je wil kan je je foto vertaald, geroteerd of zelfs geprojecteerd krijgen op een cilinder, bol, donut of een hart.
Alle texturen worden geschaald op dezelfde hoogte: 250 BluffTitler wereld coördinaten.
De breedte hangt af van de verhouding van de structuur.
images/manual/picture2
Shapes
Met de eerste Layer Listbox kiest u de vorm van het object waarop  het beeld wordt geprojecteerd.

In dit voorbeeld wordt de Donut effect.
images/manual/picture3
3D Mode
Met de tweede laag Layer listbox stelt u u de 3D-modus in.

In dit voorbeeld gebruikt het 2D Fullscreen effect.
images/manual/picture4
Other 3D Modes
Dit voorbeeld maakt gebruik van de 2D Fullscreeneffect voor het ruimte beeld, het 3D in 3D Space effect voor het schilderij
en het 3D in Foreground effect voor de alien.
images/manual/picture5
Cloth Simulation
Met het  Cloth dat je kan selecteren met de eerste  Layer listbox kan je effecten zoals doek simuleren ,
wapperende vlaggen en stretching rubber.
images/manual/picture6
Attached particles
Kies Layer > Attach Particle to active Layer... Om een particle (deeltjes) effect toe te voegen.

In dit voorbeeld wordt de Sparkle preset gebruikt.
images/manual/picture7
Effects
Met het menu-item Effect / Change Effect ... kunt u een andere effect kiezen .
In dit voorbeeld wordt Filters / Pixelizer.fx gebruikt.
Picture Layer effect 1
De vorm waarop het beeld wordt geprojecteerd
kan een van de volgende vormen zijn.
Plane
Rounded
Abgeeckt
Circle
Heart
Star
Cube
Cylinder
Sphere
Donut
Cloth
U kan de Flexibility eigenschap gebruiken om de flexibiliteit van het Cloth effect  in te stellen.
Picture Layer effect 2
Fullscreen
In this mode the picture is rendered fullscreen in the background.
Skybox
In this mode the picture is always rendered at the camera position. Use it in combination with the Cube or Sphere mode.
3D in Background
In this mode the picture is always rendered in the background.
3D in 3D Space
In this mode the picture can intersect other Layers.
3D in Foreground
In this mode the picture is drawn in front of all other Layers.
2D in Foreground
In this mode the camera position and rotation is ignored. This is useful if you want to keep a logo fixed on screen when animating the camera.
Picture Layer effect 3
Single Sided
Flat
Solid
Straight Bevel
Round Bevel
Inside Flat
Inside
Outline Flat
Outline, No Bevel
Outline, Straight Bevel
Outline, Round Bevel
Voor meer informatie neem een kijkje op de beschrijvingen van de lettertype-effecten van de  text Layer.
Picture Layer properties
Position
De positie van bv. het vliegtuig het beeld wordt geprojecteerd.
Rotation
De draaiing van bv. het vliegtuig.
Rotation Centre
Het punt waarrond het beeld draait wanneer wanneer je de Rotation eigenschap animeert.
Wanneer u op F2 drukt wordt het rotatie centrum  gevisualiseerd met cyaan, gele en paarse pijlen.
Size
U kunt de afbeelding schalen in alle drie dimensies.
Colour
De kleur van het beeld.
Transparency
Dit bepaalt de transparantie van het beeld. 0 volledig ondoorzichtig, 1 volledig transparant.
Specularity
Dit bepaalt de grootte van het blinkende partijen.
Bevel
De grootte van de afschuining. Voor meer info neem een kijkje op de beschrijving van de eigenschap afschuining van de tekstlaag .
Texture Repeat
Het aantal keren dat de textuur wordt herhaald op hetzelfde model.
Model Repeat
Het aantal keren dat het model wordt herhaald.
Flexibility
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in de Cloth modus die u kunt selecteren met de eerste Layer Listbox . De eerste schuifknop regelt de flexibiliteit. Naar analogie met de eigenschap  met dezelfde naam voor de tekstlaag , regelt de eerste schuifknop de vertraging in seconden van de meest flexibele deel van de foto. De tweede schuif regelt de horizontale positie van het pick-up punt (0 betekent de linkerkant, 0.5 het midden en 1 rechts). De derde regelaar regelt de verticale positie van het pick-up punt (0 betekent de bodem 1 de bovenkant)
Filmstrip Number of Frames
Een filmstrip is een beeld dat alle frames van een animatie bevat.
De frames zijn naast elkaar geplaatst. Bijvoorbeeld, kunt u een 10 frame animatie opslaan met een resolutie van 100 x 200 pixels in een filmstrip van 1000 x 200 pixels. Het beeld laag kan filmstrips afspelen en deze eigenschap bepaalt het aantal frames.
Filmstrip Frames per Second
De frames per seconde van de filmstrip.
Radius
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in de Afgeronde en Afgeschuinde modi.
Star
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in de Star vorm.
Explosion
De eerste schuifknop regelt de omzetting naar een explosie ,
de tweede de rotatie.
Bounds
Deze eigenschap bepaalt de maximale grootte.
Als het beeld te groot is  wordt het geschaald zodat het past.
Dit is erg handig bij het ​​gebruik van de show als een sjabloon of voor dynamische content .
Volume
Het volume bij gebruik van een video textuur.
Morphing Stage
Deze eigenschap wordt gebruikt door de cylinder shape.
Z-Bias
Deze eigenschap kan worden gebruikt voor het oplossen van sorteer problemen.


Vliegtuig

Afgerond

Afgeschuind

Cirkel

Hart

Ster

Kubus

Cilinder

Bol

Donut

Doek
Enkelzijdig

Plat

Vol

Rechte hoeken

Afgeronde hoeken

Binnenrand, plat

Binnenrand

Buitenrand plat

Buitenrand, geen Bevel

Buitenrand, Rechte koeken

Buitenrand, Ronde hoeken
Top of page