NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
EPS laag
Kies Layer > Add Layer > Add EPS Layer... to create a new EPS layer.
Kies Layer > Attach Layer > Attach EPS to active Layer... om een nieuwe EPS-laag hechten aan de actieve laag.
De nieuwe EPS laag wordt geselecteerd uit de Layers Listbox om haar de actieve laag te maken.
De EPS-laag gebruikt dezelfde interface en heeft dezelfde eigenschappen als een tekstlaag, maar ze werkt op één enkel  EPS-bestand in plaats van meerdere TrueType-tekens. Voor meer informatie zie de Tekstlayer .
Beperkte ondersteuning
BluffTitler heeft beperkte EPS ondersteuning. Het importeert alleen gevulde vormen opgebouwd uit lijnen en curven van ongecomprimeerde, niet geoptomaliseerde EPS-bestanden.Voor het maken en bewerken van EPS-bestanden voor gebruik in BluffTitler adviseren wij de volgende toepassing:
Peter Selinger's Potrace
Potrace is een uitstekende tracer. Het transformeert bitmap naar vector afbeeldingen. De input is een .BMP bitmap-bestand en het systeem levert een. EPS vector bestand af. Om een .EPS-bestand dat BluffTitler aankan te maken moet je de  -c en -q opties gebruiken.
Bijvoorbeeld om het bestand te converteren X: \ Test.bmp naar X: \ test.eps typt u de volgende opdracht op de opdrachtregel:
potrace -c -q X:\test.bmp
Zorg ervoor dat uw bitmap een zwart logo is op een witte achtergrond.
Oplossen van problemen met zeer gedetailleerde logo's
potrace -c -q -a 0.7 X:\test.bmp
Een andere optie is om BluffTitler om te schakelen naar lage kwaliteit modus met het menu-item Settings > Low Quality voordat u het EPS-bestand. Dit kan helpen want in lage kwaliteits modus genereert BluffTitler  minder polygonen.
Om er zeker van te zijn de animaties uit te voeren op een aanvaardbare framerate maakt BluffTitler gebruik van een driehoek budget.

In de huidige versie is dit budget  ingesteld op 60.000 driehoeken per object.
Dit klinkt misschien veel meer dan je ooit nodig zult hebben, maar gedetailleerde logo's kunnen dit aantal gemakkelijk overtreffen .
U kunt uw EPS-bestand te optimaliseren op de volgende manieren:

De schaal van uw bitmap in een tekenprogramma verkleinen voor het traceren.
Verwijder de kleine details in een tekenprogramma voor het traceren.
Instrueer Potrace om minder bochten te genereren met een command line optie:
Top of page