NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
 
Dynamische Inhoud
Normaal gesproken zijn de teksten en foto's in BluffTitler zijn statisch: ze veranderen nooit bij het afspelen van de animatie.
Echter, door het gebruik van speciale opmaak kan je ze dynamisch kunnen maken.
Met dynamische inhoud kunt u vervelende editing werk automatiseren,
Maak van BluffTitler een RSS news feed reader, een foto-browser of je kan zelfs internet gestuurde interactieve applicaties te creëren!

Waarschuwing:
dit is de moeilijkste pagina van heel de BluffTitler gebruikershandleiding.
U heeft programmeer ervaring nodig om het te begrijpen.

Geraak nu aub. niet gefrustreerd, als je geen een software ingenieur bent.

Om uit te leggen hoe het allemaal werkt, werkt een praktisch voorbeeld het beste.

Stel je een animatie waar je zou willen de leden van een muziekgroep, een muzikant te introduceren op een moment.
Het creëren van de animatie voor de eerste muzikant is leuk, maar voor alle anderen is het heel saai:
Voor elke muzikant moet je een nieuwe laag te maken met dezelfde keyframes, alleen op verschillende posities en met verschillende teksten.
Een betere oplossing is om alle teksten op te slaan in een XML-bestand, als volgt:
 
 
 
Sla dit bestand op als:
X:\temp\salsa.xml
Nu maakt u een tekstlaag  Media> Change Text ... en voer de volgende tekst in :
xml:X:\temp\salsa.xml?band/musician/name
BluffTitler zal dit bestand laden en ontleden om alle namen te verzamelen.
Bij het afspelen van de animatie, zal BluffTitler een nieuwe naam voor elke nieuwe loop gebruiken.
Je kunt aan BluffTitler opdragen het XML-bestand van een HTTP-server te downloaden:
xml:http://www.myurl.com/salsa.xml?band/musician/name
Adding parameters to your URL is no problem because BluffTitler uses the last questionmark as the separator:
xml:http://www.myurl.com/salsa.xml?x=1&y=2?band/musician/name
Dynamic pictures
Als u wilt, kunt u een label met daarin het pad van een overeenkomstige foto toe te voegen:
  <musician>     <name>Daniela</name>     <instrument>Vocals</instrument>     <picture>X:\temp\Daniela.jpg</picture>   </musician>
U kunt een foto laag opdragen om dit pad te gebruiken door te kiezen voor Media> Change Texture ... en het invoeren van de volgende tekenreeks:
xml:X:\temp\salsa.xml?band/musician/picture
Global XML path
Als je niet zorgt voor een XML-pad, gebruikt BluffTitler het XML  pad van het Content field in de  File > Show Properties... dialoog:
xml:?band/musician/name
Attributes
Dit is een voorbeeld van een XML-attribuut:
<picture url="X:\temp\Daniela.jpg" />
Attributen kunnen worden gelezen met de volgende syntax:
xml:X:\temp\salsa.xml?band/musician/picture.url
Photo browser
U kunt BluffTitler opdragen om loop te maken met alle afbeeldingen van een specifieke map door het plaatsen van dir: gooraan in het pad:
dir:X:\temp\salsa.jpg
BluffTitler zal nu een loop maken met alle foto's in de X: \ temp map.
RSS news feed reader
RSS-bestanden zijn XML-bestanden, zodat we kunnen dezelfde technologie te gebruiken om de inhoud ervan weer te geven.
De belangrijkste tags in een RSS-bestand zijn de titel en description tags.
Als de URL van je favoriete RSS-feed is:
http://www.X.com/rss/topstories.rss
U kunt BluffTitler de titels laten extraheren met deze string:
xml:http://www.X.com/rss/topstories.rss?rss/channel/item/title
U kunt BluffTitler de beschrijvingen laten extraheren met deze string:
xml:http://www.X.com/rss/topstories.rss?rss/channel/item/description
Flickr image browser
Veel sites bieden content aan in  XML-formaat. Dit is de URL van een XML-bestand geproduceerd door Flickr.com:
http://api.flickr.com/services/feeds/groups_pool.gne? id=81705672@N00&format=rss_200
Flickr.com slaat de URL van de foto's op in de url eigenschap van de rss/channel/item/media:content node.
Om de afbeelding layer op te dragen om die foto's te tonen kunt u het volgende pad te gebruiken :
xml:http://api.flickr.com/services/feeds/groups_pool.gne? id=81705672@N00&format=rss_200?rss/channel/item/media:content.url
Twitter reader
Twitter biedt zoekresultaten in het Atom-formaat. Bijvoorbeeld om de laatste 100 tweets met het woord BluffTitler weet te geven ,
gebruik je de volgende tekenreeks :weergegeven:
xml:http://search.twitter.com/search.atom?&q=BLUFFTITLER&rpp=100?feed/entry/title
De naam van de auteur kan geextraheerd worden alsvolgt:
xml:http://search.twitter.com/search.atom?&q=BLUFFTITLER&rpp=100?feed/entry/author/name
Indices and offsets
U kunt BluffTitler opdragen een specifieke index te geven met de volgende syntaxis:
dir:X:\temp\salsa.jpg[3]
U kunt een offset toevoegen  met de volgende syntaxis:
dir:X:\temp\salsa.jpg[-1]
Offsets zijn zero-based: 0 betekent dat het eerste item is.
Ranges
U kunt BluffTitler opdragen een specifiek bereik weer te geven met de volgende syntaxis:
dir:X:\temp\salsa.jpg[2:5]
Dit selecteert nummers 2,3,4 en 5. Indices zijn zero-based: 0 betekent dat het eerste item is.
Character sets
BluffTitler negeert alle codeer-en tekenset informatie in de XML-bestanden.
Gebruik het lettertype dialoogvenster (menu-item Media > Change Font...) om de tekenset te stellen.
De meeste XML-bestanden gebruikt UTF-8, maar Unicode (UTF-16 little-endian) is de beste optie als je de XML-bestanden zelf maakt .
Clean URLs
Een URL zonder een bestandsnaam moet eindigen met een slash:
http://www.blufftitler.com/
Examples
U kunt een aantal dynamische inhoud voorbeelden  vinden in e  Media\Shows\Dynamic Content map.
Generate Show Files
BluffTitler shows zijn eenvoudige tekstbestanden. Dit maakt het gemakkelijk om ze te genereren.
Met deze methode kun je elk aspect van de show dynamisch te maken.
Kies Help> Technical Info> Version voor een beschrijving van het bestandsformaat codes.
Hieronder vindt u een voorbeeld van een PHP-script dat een BluffTitler show file genereert vinden.
U kunt de rotatiesnelheid instellen met een HTML- pagina
<?php
$Speed=0;
if(!isset($_REQUEST['SPEED'])){
?>
<html>
<body>
  <h1>BluffTitler Show Generator</h1>
  <form method='get' action='example.php'>
   Rotation Speed <input type='text' name='SPEED' id='SPEED' value='1' />
   <input type='submit' value='Generate Show' />
  </form>
</body>
</html>
<?php
return;
}

$Speed=(int)$_REQUEST['SPEED'];

header('content-type:application/bt');
header('Content-Disposition:attachment; filename=example.bt');

echo "BluffTitler Show 4\n";
echo "LEN3000\n";
echo "SIZ640360\n";
echo "PAR1\n";
echo "BGC-1-1-1\n";
echo "\n";
echo "LAYCamera\n";
echo "TP10\n";
echo "TP20\n";
echo "TP30\n";
echo "PHY0\n";
echo "VISY\n";
echo "KEY0\n";
echo "POS000\n";
echo "ROT000\n";
echo "FOV0.785398\n";
echo "SIZ300\n";
echo "DRC000\n";
echo "\n";
echo "LAYLight\n";
echo "TP12\n";
echo "TP20\n";
echo "PHY0\n";
echo "VISY\n";
echo "KEY0\n";
echo "POS00-200\n";
echo "COL111\n";
echo "INT1\n";
echo "BEA0\n";
echo "BEC111\n";
echo "SHA0\n";
echo "SHC000\n";
echo "SOF0\n";
echo "FLS100\n";
echo "FLC111\n";
echo "PAL0\n";
echo "\n";
echo "LAYText\n";
echo "TXT\"Bluff<br />Titler\"\n";
echo "TP12\n";
echo "TP30\n";
echo "TP20\n";
echo "PHY0\n";
echo "VISY\n";
echo "FNA\"Arial Black\"1900N\n";
echo "KEY0\n";
echo "POS00400\n";
echo "ROT000\n";
echo "CRO000\n";
echo "FSI1\n";
echo "SCA111\n";
echo "CSC111\n";
echo "COL111\n";
echo "ALP0\n";
echo "SPE0\n";
echo "SPA101010\n";
echo "SPW1\n";
echo "KER1\n";
echo "SHE000\n";
echo "TWI000\n";
echo "BEV110\n";
echo "WRI10\n";
echo "CDL000\n";
echo "ENC0\n";
echo "TEP00\n";
echo "TES8080\n";
echo "SLP550\n";
echo "SLR0\n";
echo "PIX0.50.80\n";
echo "HAD5\n";
echo "HAI111\n";
echo "REV6.2831900\n";
echo "JUM000\n";
echo "XPL00\n";
echo "MAX00\n";
echo "BIA0\n";
echo "PAL0\n";
echo "KEY3000\n";
echo "ROT".$Speed*6.28319." 0 0\n";
?>
Top of page
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<band>
  <musician>
      <name>Django</name>
      <instrument>Timbales</instrument>
  </musician>
  <musician>
      <name>Aristide</name>
      <instrument>Congas</instrument>
  </musician>
  <musician>
      <name>Oscar</name>
      <instrument>Bongos</instrument>
  </musician>
  <musician>
    <name>Eelco</name>
    <instrument>Piano</instrument>
  </musician>
  <musician>
    <name>Liane</name>
    <instrument>Bass</instrument>
  </musician>
  <musician>
    <name>Elaine</name>
    <instrument>Violin</instrument>
  </musician>
  <musician>
    <name>Simon</name>
    <instrument>Trumpet</instrument>
  </musician>
  <musician>
    <name>Laurens</name>
    <instrument>Sax</instrument>
  </musician>
  <musician>
    <name>Magda</name>
    <instrument>Vocals</instrument>
  </musician>
  <musician>
    <name>Daniela</name>
    <instrument>Vocals</instrument>
  </musician>
</band>