NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Deeltjes Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Particle Layer... om een nieuwe Particle (of Deeltjes) laag te maken.
Kies Layer > Attach Layer > Attach Particle to active Layer... om een nieuwe Particle laag hechten aan de actieve laag.
De nieuwe Particle laag kan worden gekozen uit de Layers listbox om haar de actieve laag te maken.
Met de deeltjes laag kan je effecten zoals vuur, rook, regen en sneeuw te maken.
Particle Layer effect 1
images/manual/particle1
2D Rectangles
Deeltjes worden als 2D rechthoekige borden gerenderd.
2D Circles
Deeltjes worden als 2D cirkel vormige borden gerenderd.
Deze modus is zeer effectief bij gebruik van de
Masked.fx effect.
3D Cubes
Deeltjes worden als blokjes gerenderd.
images/manual/particle2
3D Spheres
Deeltjes worden als 3D bollen gerenderd.
images/manual/particle3
3D Pipes
Het pad van de deeltjes wordt gerenderd als een
gebogen pijp.
Gebruik de  Trail Length eigenschap om de lengte
van de pijp in te stellen.
3D Blocks
Deeltjes worden als blokken gerenderd.
images/manual/particle4
3D Blobs
Deze deeltjes worden als 3D in elkaarvloeiende blobs (metaballs) gerenderd .
De blobs techniek heeft problemen bij het renderen
van kleine deeltjes die zijn verspreid over een groot gebied,
dus voor het beste resultaat gebruik je best  langzaam bewegende, grote deeltjes met een korte levensduur.
images/manual/particle5
3D Model
Elk deeltje is een 3D-model.
U kunt het 3D-model selecteren met het menu-item
Media > Change Model....
Particle Layer effect 2
Pointing Upwards
In deze modus wordt het deeltje niet gedraaid.
Pointing Flight Direction
In deze mode, is de deeltjes rotatie afhankelijk
van de vliegrichting.
Particle Layer effect 3
Vertical Align Top
Vertical Align Centre
Vertical Align Bottom
Particle Layer properties
Launch Position
Dit is de positie waar de deeltjes worden uitgestoten.
Launch Area
De vorm en grootte van het lanceerplatform. Voorbeelden:
Launch Direction
De lancering richting in hoeken ( x, y en z richting ). Voorbeelden:
(90,0,0)
Naar rechts
(90,90,0)
Naar boven
(90,180,0)
Naar links
(90,270,0)
Naar beneden
(0,0,0)
Weg van de camera
(180,0,0)
Naar de camera
Launch Speed
De beginsnelheid.
Merk op dat u de lanceerrichting kan omkeren met het ingeven
van een negatieve snelheid.
Spread
Dit is de maximale afwijking van de lanceerrichting
( x, y en z richting ). Voorbeelden:
(0,0,0)
(10,0,0)

(0,180,0)

(180,180,180)
De lanceerrichting is altijd hetzelfde.
De start van de lanceerrichting heeft een
maximale afwijking van 10 graden.
De hoogte van de lanceerrichting heeft een
maximale afwijking van 180 graden.
De lanceerrichting is volledig willekeurig.
 
 
 
Emission
Het aantal deeltjes uitgestoten per seconde.
Min/Max Particles
De eerste regelaar regelt het minimum aantal deeltjes
en de tweede het maximum.
Gravity
De richting en grootte van het zwaartekrachtsveld
( x, y en z richting ).
Voorbeelden:
(0,0,0)


(0,-30,0)

(10,0,0)
(60,0,0)
 
 
 
Maximum Age
De maximum leeftijd van de deeltjes in seconden.
Particle Size
Net zoals mensen, groeien en krimpen deeltjes tijdens hun leven.
Met de eerste schuifknop kunt u de grootte van de deeltjes
in het midden van hun leven te stellen.
De tweede schuif bepaalt de grootte bij de start en
de derde aan het einde van de levensduur van het deeltje.
Effect Size
Deze eigenschap schaalt het hele effect.
1st and 2nd Colour
Alle deeltjes hebben een willekeurige kleur tussen deze twee
kleuren. Druk <F3> voor een standaard dialoogvenster kleur.
Transparency
Deze instelling bepaalt het transparantieniveau van de deeltjes.
0 = volledig ondoorzichtig, 1 = volledig transparant.
Indien de deeltjeslaag wordt toegevoegd aan een andere laag,
wordt de transparantie van deze laag opgeteld bij de transparantie van de deeltjeslaag.
Specularity
Dit bepaalt de grootte van de blinkende gedeelten.
Chameleon
Deze eigenschap laat u het deeltjes-kleur mengen met de kleur van de bovenliggende laag. De deeltjes nemen de kleur van de bovenliggende laag aan wanneer u een waarde van 1 gebruiken.
Launch Colour and -Tolerance
Als de Launch Colour Tolerantie eigenschap lager is dan 1,
worden deeltjes slechts uitgestoten uit pixels die overeenkomen met de lancerings kleur, zoals ingesteld met de Colour Launch eigenschap. Indien de tolerantie kleiner is dan nul, worden deeltjes slechts uitgestoten uit pixels die niet overeenkomen met de lancerings kleur.
Rotation
Rotation Speed
De rotatiesnelheid van de deeltjes (x, y en z richting).
Voor  2D-deeltjes gebruik je alleen de z richting
(de derde schuifknop).
Trail Length
De lengte van het parcours in deeltjes. Merk op dat een groot parcours vertraagt ​​de framerate aanzienlijk.
Trail Density
Deze waarde bepaalt de afstand tussen de deeltjes in het pad. Een hoge dichtheid betekent een kleinere afstand.
Grid
Wanneer deze eigenschap is niet nul is, worden de deeltjes geplaatst op een rooster.
Variation
De variatie in deeltjesgrootte en maximum leeftijd.
Wanneer deze eigenschap is ingesteld op 0 hebben alle deeltjes exact dezelfde grootte en maximum leeftijd.
Z-Bias
Met de Z-Bias eigenschap kunt u de deeltjes een beetje dichter bij of verder weg van de camera te bewegen. Bijvoorbeeld bij het ​​bevestigen Sparkles op een tekstlaag, wil je dat alle deeltjes worden gerenderd voor de tekst.
U kunt dit doen met een negatieve Z-Bias waarde.
Maar bij het ​gebruik van een Glow effect wil je dan weer dat  alle deeltjes achter de tekst worden weergegeven.
U kunt dit bereiken door het gebruik van een positieve
Z-bias waarde.
Target Layer
Als deze eigenschap groter is dan 0, dan worden de deeltjes aangetrokken door deze laag.
Neem een kijkje op de Layers listbox aan de index van de doelgroep laag vinden.
Je kunt de aantrekkingskracht instellen met de Gravity eigenschap.
In dit geval wordt alleen de grootte van de zwaartekracht eigenschap gebruikt. De richting wordt genegeerd.
Alle deeltjes worden uitgestoten door hetzelfde punt
De deeltjes worden uitgestoten door een willekeurig punt op een horizontale lijn.
De deeltjes worden uitgestoten door een willekeurig punt op een verticale lijn.
De deeltjes worden uitgestoten door een willekeurig punt op een vlak.
Ze worden uitgestoten door een willekeurig punt in een box.
(0,0,0)
(100,0,0)

(0,100,0)

(100,100,0)

(100100100)
Er is geen zwaartekracht, de deeltjes behouden
hun lanceer snelheid en richting.

De deeltjes vallen op de grond.
Er staat een zachte wind naar rechts.
Er staat een sterke wind naar rechts.
De rotatie van het deeltje ( x, y en z richting).
Bij gebruik van een 3D-model om de deeltjes te renderen, is dit een offset omdat deeltjes modellen altijd wijzen hun vliegrichting.
Top of page