NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Container Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Container Layer... om een nieuwe Container Layer( container laag ) te maken.
De nieuwe Container Layer laag kan worden gekozen uit de Layers listbox om haar de actieve laag te maken.
De container laag is erg handig in situaties waarin u meerdere lagen tegelijk wil animeren.
Wanneer u een container-laag verplaatst, rotereert of schaalt,
worden alle lagen die in deze container laag zitten automatisch mee verplaatst, geroteerd en geschaald .

U kunt lagen toevoegen aan een container door de Container Layer als actieve laag te selecteren,
waarna je naar believen andere lagen in de container kan stoppen via de submenu's van het   Layer > Attach Layer menu item.
De Container Layer rendert zelf niets.
Ze groepeert alleen Layers

Opgelet : Wanneer je een Container Layer verwijdert, worden alle Layers die erin zitten eveneens verwijderd.
Container Layer properties
Position
De positie van de Container Layer.
Rotation
De rotatie van de Container Layer.
Size
De grootte  van de Container Layer.
Transparency
De transparantie van de Container Layer.
Top of page