NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Camera Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Camera Layer... om een nieuwe camera laag te maken.
De nieuwe camera laag kan worden gekozen uit de Layers Listbox haar de actieve laag te maken.
 
images/manual/camera1
Camera Layers and viewports
Elke keer als je een camera laag toevoegt, wordt een viewport toegevoegd.
Elke viewport heeft zijn eigen camera laag met zijn eigen instellingen en keyframe animatie.
U kunt zoveel camera lagen maken als je wilt, maar BluffTitler maakt maximaal 4 viewports tegelijk mogelijk .
U kunt een viewport tijdelijk verbergen door het  Visible Checkbox van de desbetreffende camera laag af te vinken.
images/manual/camera2
Extra info when editing

Door op <F2> of kiezen Instellingen> Show Info kunt u extra informatie, waaronder het camera assenstelsel in de
linkerbenedenhoek, het lokale coördinatensysteem van de actieve laag, de crosshair in het midden,
de veilige omgeving en het raster te tonen / verbergen .
Deze informatie wordt automatisch verborgen wanneer het exporteren naar foto of film.
Je kunt bijvoorbeeld de positie en rotatie  van de camera laag ( of een andere laag ) visualiseren door de laag te activeren
en  <F2> te drukken.
The active viewport
Naast het gebruik van de Layers Listbox , kunt u een camera laag selecteren door te dubbelklikken op de viewport.
Zorg ervoor  niet te klikken op een laag, omdat op deze manier, de laag in plaats daarvan zal worden geselecteerd.
De actieve viewport kan worden geïdentificeerd door zijn dikkere boord.
Dragging Layers
U kunt lagen bewegen met je muis. Dubbelklik op een laag om deze, de actieve laag te maken, en het verplaatsen gebeurt met de linker muisknop ingedrukt.
Viewports and exporting as picture and movie
Alleen de actieve viewport wordt geëxporteerd. Als de actieve laag geen visuele camera laag heeft wordt de eerste zichtbare camera gebruikt.
Camera Layer effect 1
images/manual/camera4
Perspective Projection
In deze projectie, worden objecten die verder weg staan van de camera kleiner gemaakt.
Gebruik de Field of View eigenschap om in-en uit te zoomen.
images/manual/camera3
Parallel Projection
Camera Layer effect 2
Solid
Normale weergave.
images/manual/camera5
Wireframe
Alle lagen worden als wireframes gerenderd.
Camera Layer effect 3
Render All
In deze modus wordt alles gerenderd.
Render only 3D Elements
In deze modus wordt alleen de elementen die deel uitmaken van de 3D scene gerenderd . Voorbeelden die worden genegeerd in deze modus zijn fullscreen achtergrond foto's en plasma lagen.
Render only 2D Elements
In deze modus wordt alles gerenderd wat niet wordt gerenderd in de Render only 3D Elements mode.
Camera Layer properties
Position
De positie van de camera. Merk op dat de camera naar links bewegen, hetzelfde effect heeft  als het verplaatsen van de scène naar rechts.
Rotation
Dit is de richting waarin de camera wijst.
Field of View
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in perspectief projectie.
Het gezichtsveld (FOV) bepaalt hoeveel je kunt zien van de scène.
Een kleine FOV vermindert het perspectief 3D-effect,
een grote FOV ziet eruit als een fish-eye lens.
Size
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in parallelle projectie en regelt de gobale omvang van alle elementen.
Arm Length
Dit is de afstand tussen de camerapositie en het camera rotatiepunt. Wanneer deze niet nul is ,dan is de camerapositie het rotatiepuntpunt waarrond de eigenlijke camera roteert.
Met dit effect kunt u spectaculaire camerabewegingen creëren zoals gebruikt worden in een film.
Deze projectie wordt parallel genoemd omdat evenwijdige lijnen parallel blijven. De grootte van de objecten is onafhankelijk van de afstand tot de camera. Gebruik de Size eigenschap om  de globale  grotte van alle objecten in te stellen. Deze projectie wordt ook wel orthografisch genoemd.
Top of page