NEDERLANDSE HANDLEIDING
BluffTitler
BluffTitler (C)
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   
Bliksem Laag
Kies Layer > Attach Layer > Attach Lightning to active Layer... om een nieuwe Lightning (bliksem)  laag te hechten aan de actieve laag.
De nieuwe Lightning Layer laag kan worden gekozen uit de  Layers listbox om haar de actieve laag te maken.
De Lightning Layer rendert bliksemflitsen tussen de lagen.
images/manual/lightning1
Parent to child
Flitsen worden weergegeven tussen 2 lagen: De Parent en de Child laag  ( ouder en kind laag ) .
De  Parent Layer is de laag waar de bliksem is aan vastgemaakt en vertrekt .
De  Child Layer is de laag waar de bliksem naartoe gaat en kan worden ingesteld met de Target Layer eigenschap.
images/manual/lightning2
Fractal dimension
Wanneer de Fractal Dimension eigenschap is ingesteld op 0, worden rechte lijnen gegenereerd.
images/manual/lightning3
Attach to light Layer
Wanneer de Target Layer eigenschap verwijst naar een licht laag,
worden de flitsen gegenereerd tussen de tekst en de licht.
images/manual/lightning4
No target Layer
Wanneer de Target Layer  eigenschap is ingesteld op 0,
worden de flitsen loodrecht gelanceerd op het  laag oppervlak.
images/manual/lightning5
Attach to yourself
Indien de Target Layer  gelijk is aan de ( parent) bovenliggende of vertrek laag
dan worden de flitsen opgewekt tussen verschillende delen van diezelfde laag.
images/manual/lightning6
Size
Als de instelling van de 2de slider van de Size eigenschap minder dan 1 is ,
bereikende flitsen hun doel niet.
Lightning Layer properties
Flashes per Second
Het aantal flitsen dat wordt gegenereerd per seconde.
Merk op dat u lagere waarden dan 1 kan gebruiken.
Bijvoorbeeld een waarde van 0,1 betekent dat 1 flits wordt gegenereerd elke 10 seconden.
Flash Duration
De tijd dat een flits zichtbaar is in seconden.
Flash Size
De 1e schuifknop bepaalt de dikte van de flits.
De 2e schuifknop bepaalt de lengte van de flits.

Als de Target Layer eigenschap is ingesteld op 0 is deze lengte absoluut,
anders is ze gedefinieerd ten opzichte van de afstand tot het doel laag.
De 3e regelaar regelt het detailniveau van de flits.
1st and 2nd Colour
De kleur van elke flits wordt willekeurig gekozen tussen de 1e en de 2e kleur.
Fractal Dimension
Dit bepaalt de vorm van de flits: een hogere waarde genereert een meer grillige vorm.
Een rechte lijn heeft een fractale dimensie van 1, een vorm die de  2D ruimte vult  heeft een waarde van 2
en een waarde 3 vult de 3D ruimte volledig.
Branching
Dit bepaalt het aantal vertakkingen van de flits. Een waarde 0 geeft geen vertakkingen.
Target Layer
De bliksemflitsen worden gegenereerd tussen de Parent laag (de laag waar de bliksem wordt aan bevestigd ) en de Child laag ( de laag waar de bliksem naartoe gaat) .

Neem een kijkje op de Layers listbox om de index van de doel laag vinden.
Als het doel laag dezelfde is als de bovenliggende laag, worden de flitsen gegenereerd tussen de verschillende delen op diezelfde laag.
Als deze Target Layer eigenschap is ingesteld op 0, worden de flitsen loodrecht gelanceerd op het laag oppervlak.

U kunt de lengte van de flitsen instellen met de 2e schuifregelaar van de Flash Size eigenschap.
Top of page